MB - AUTOMOTIV

Poseban sektor u okviru kompanije se bavi organizacijom transporta i logistikom u oblasti automotiv industrije.

Veliki broj kompanija koje su sve prisutnije u Srbiji a ujedno i glavni dobavljači komponenata za vodeće proizvođače iz oblasti automobilske industrije je ukazalo povenje MB TRANS-u bilo da su u pitanju redovne isporuke gotovih proizvoda u kratkom roku na bilo koju destinaciju na području Evrope kako malim vozilima tako i standardnim šleperima sa duplim posadama.


Naši koordinatori transporta na veoma efikasan način vrše najoptimalniji izbor rute kretanja vozila, potreban broj vozača kao bi bilo just in time ili just in sequnce pošiljka stigla na odredište u poštovanje svih zahteva klijenata. Za svaki projekat postoje posebno definisani Emergancy concept-i isplanirani od strane kompanije koji efikasno rešavaju sve nepredviđene situacije.