MB TRANS AKADEMIJA

U saradnji sa srednjoškolskim i visokoškolskim ustanovama kompanija MB TRANS kroz svoju akademiju vrši obuku kadrova za pozicije koordinatora transporta, agenta transporta kao i vozača.


Kandidati prolaze program Akademije gde su u mogućnosti da na praktičnim primerima primene svoje teoretsko znanje stečeno tokom obrazovanja. Program Akademije predviđa da prolaskom kandidata kroz sve sektore kompanije steknu potrebna praktična znanja koja im omogućavaju da veoma brzo budu samostalni na pozicijama za koje konkurišu.

Nakon završetka programa vrši se provera znanja kandidata i daje mogućnost zaposlenja u MB TRANS-u čime kompanija pokazuje zainteresovanost za zapošljavanjem mladih kadrova posebno u vremenu kada je veoma teško doći do prvog zaposlenja ukoliko ste bez iskustva.

Prijavite se i uverite se zašto je MB TRANS poželjan poslodavac!